FANDOM


Chào mừng đến với trang web chình thức của TeamRemilia!

TeamRemilia là một tổ chức Anime được tạo ra bởi DJV137NAM. Nhiệm vụ của TeamRemilia là để đại diện cho mối quan hệ tốt lành giữa Rem và Emilia trong bộ phim Anime "Re:Zero", mang lại hoà bình và sự trung lập cho cộng đồng Fan của bộ phim.

Trang Web này chính là trang web chính thức của TeamRemilia bằng Tiếng Việt.

Mạng Xã Hội Sửa đổi

TeamRemilia đã có mặt trên các mạng xã hội phổ biến:

Facebook Youtube Discord
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.